Sponsorer

Klicka på respektive bild av sponsorer.


Gynna våra annonsörer, de gynnar oss!


Föreläsningarna stöds av Kultur & fritid Kristianstads kommun, Region Skåne samt Folkuniversitetet.