Medlem
 
 
 
 
 


För att minimera våra portokostnader samt bidra till en minskad miljöpåverkan, uppmanar vi er att fylla i era namn, telefon och e-postadress.


Från och med år 2025 kommer vi distribuera föreläsningsföreningens program elektroniskt via e-post istället för att skicka ut med post.


Tack för ert samarbete och engagemang.


Hur blir man medlem?

Medlemsavgiften 200 kr betalas till vårt bankgiro 5273-8721. Vi skickar inte ut någon bekräftelse, när medlemsavgiften är betald, utan vid första besöket hos föreläsningsföreningen får du ett medlemskort.


Kaffeservering till självkostnadspris.


Bankgiro: 5273-8721