Kontakt

Kontakt

Samtliga föreläsningar hålles på ÅhusGården

Sigfridsvägen 5, Äspet klockan 19.00.  Lokalen är öppen från kl 18.00. Förköp eller reservation av biljetter/platser kan ej göras.


Medlemsavgift: 200 kr per år vilket även inkluderar inträdesavgift till samtliga föreläsningar. För icke medlem är inträdesavgiften 100 kr per föreläsning om inget annat belopp anges. Vi tar swish vid inträde på föreläsning.


Hur blir man medlem?

Medlemsavgiften 200 kr betalas till vårt bankgiro 5273-8721. Vi skickar inte ut någon bekräftelse, när medlemsavgiften är betald, utan vid första besöket hos föreläsningsföreningen får du ett medlemskort.


Eventuella programändringar meddelas i dagspressen.


Kaffeservering till självkostnadspris.


Bankgiro:      5273-8721


Postadress:         

Åhus Föreläsningsförening

Hökvägen 8,

296 32 Åhus.

E-post:  ahus-forelasningsfor@telia.com


Hemsida: www.ahus-forelasning.se


Organisationsnummer:     838200-8830Föreningens kontaktpersoner:


Ordförande

Krister Yngbrant

Hökvägen 8, 296 32 Åhus

0768 670999

E-post: kristeryngbrant@gmail.com


Kassör

Christine Johansson

044-24 24 90

0725 44 24 90

ahus-forelasningsfor@telia.com


Webansvarig:

Uno Pålsson

0708 97 19 24

uno.plsson@gmail.com