Styrelse

Ordförande

Krister Yngbrant


0768670999

Vice ordförande

Anders Björklund

044-24 30 63


Sekreterare

Lena Wierup

044-243392

0703354452

Kassör

Christine Johansson

044-242490

0725-442490


Birgitta Persson

044-241746

0705632466Margaretha Täljemark


0703-586204


Irene Ferm

044-243085Torgny Reinholdsson

044-12 55 99

076-854 49 82


Karin Medin

044-242513

0738-077449

Fr.v.Krister, Lena, Birgitta, Irene, Margaretha, Christine, Karin, Torgny och Anders.