Styrelse

Margaretha

Ordförande

Erna Arhag

044-24 16 49

070-940 34 20

erna.arhag@gmail.com

Vice ordförande

Anders Björklund

044-24 30 63

 

ag.bjorklund@telia.com

Sekreterare

Lena Wierup

044-243292

 

lenebwi@gmail.com

Kassör

Christine Johansson

044-242490

0725-442490

ahus-forelasningsfor@telia.com

Vice kassör

Ulla Ahnström

044-24 28 59

 

ulla.ahnstrom@gmail.com

 

Margaretha Täljemark

044-24 28 68

0703-586204

margatalje@gmail.com

 

Marian Hornvall Mattisson

044-51010

0766-331011

marian.mattisson@gmail.com

 

Torgny Reinholdsson

044-12 55 99

076-854 49 82

torgny.r@hotmail.se

 

Karin Medin

044-242513

0738-077449

medinkarin@hotmail.com

Fr.v.Marian, Ulla, Anders, Erna, Torgny, Lena och Christine

Foto: Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille, Gunnar Palmgren och Uno Pålsson