Viken

Vikens Föreläsningsförening

Kontaktperson: Stig Ewaldson

 

Ekstubbevägen 13, 260 402 Viken

 

Tel: 042-23 63 52

 

E-post: stig.ewaldson@swipnet.se

 

 

Program 2015

Tisdagen den 3 februari kl. 19.00

Charlotte Carlin, konstnärlig ledare

 

”Mellan flaggstänger och gröna ärtor”

 

 

Tisdagen 24 februari kl. 19.00

Annika Christensen, trädgårdsfotograf och inspiratör

 

”Trädgård i kruka”

 

 

Tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Kaj Zaar, vinexpert

 

”Vinets historia”

 

 

Tisdagen den 31 mars kl. 19.00

Tareq Taylor, kock, krögare

 

”Mat och Kärlek”

 

 

Tisdagen den 14 april kl. 19.00

Kenneth Håkansson, föredragshållare

 

”En annorlunda resa i Australien”

 

 

Sista föreläsningen, tisdagen 14 april, följs av årsmöte.

 

Föreläsningarna hålls på Vikens Hemgård.

 

Terminskort 120 kr, enstaka föreläsningar 40 kr

 

Stöd föreläsningarna med Din närvaro

 

 

Föreningen riktar ett stort tack till årets bidragsgivare:

 

Pål Andreasson,Viken. Höganäs Kommun, Studieförbundet Vuxenskolan samt Vikens Kultur-och Byaförening.

 

 

Varmt välkomna önskar Styrelsen!

 

 

 

Foto: Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille, Gunnar Palmgren och Uno Pålsson