Sövestad

 

Sövestad Föreläsningsförening

 

Kontaktperson: Anna Lena Gunnarsson

 

Baldringevägen 38, 271 95 Ystad

 

Tel: 0411-613 65

 

E-post: algun@swipnet.se

 

 

Program

 

 

 

 

 

 

Foto: Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille, Gunnar Palmgren och Uno Pålsson

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)

 

 

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)