Sösdala

Sösdala Föreläsningsförening

 

Kontaktperson: Elisabeth Krysén

 

Finkvägen 14, 280 10 Sösdala

 

Tel: 0451-607 54

 

 

Program hösten 2015

 

Foto: Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille, Gunnar Palmgren och Uno Pålsson

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)

 

 

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)