Löberöd

LÖBERÖDS FÖRELÄSNINGSFÖRENING

Kontaktperson: Åke Möller Tfn: 046-623 60 Mobil: 070-574 40 51

 

Lokal: Ölycke servicehus, samlingssalen, Storgatan 31 i Löberöd

 

Entréavgift till enstaka föreläsningar: 30 Kr

 

Årskort för hela 2015, d v s för 10 föreläsningar: 150 Kr

 

Stanna gärna kvar efter föreläsningen, då kvällens föreläsare ofta finns med vid kaffebordet.

Alla är hjärtligt välkomna!

PROGRAM 2015

Tis. 3 feb. kl. 19.15

Lillian Lavesson, Trelleborg

 

"Naturens betydelse för hälsan."

Forskning har visat att vi mår bra av att vistas i naturen. Kroppens återhämtning understödjs. Vi kan finna hjärnvila. Stressen i kroppen kan dämpas.För att detta ska ske behöver miljön kännas trygg och samtidigt vara stimulerande. Kvällens föreläsning kommer att handla om att bli medveten om utemiljöns betydelse och hur kraftfullt det påverkar våra liv.

 

Tis. 17 feb. kl. 19.15

 

Bengt Roslund, Malmö

 

"Två är med en kung."

 

TV-producenten Bengt Roslund är en uppskattad och efterfrågad föreläsare. I kåseriform berättar han om inspelningsupplevelserna med den gamle kungen Gustav VI Adolfs sista två år. På nära håll fick han följa honom i de mest skiftande sammanhang både i Sverige och internationellt.

 

 

Tis. 3 mars kl. 19.15

Arnold "Äventyraren" Wernersson, Önneköp

 

"Resor bland infödingar och kannibaler."

Arnold "Äventyraren!" Önneköpssonen som besökt 160 länder, berättar och

 

visar unika bilder om sitt möte med människor från olika platser i världen.

 

 

Tis. 17 mars kl. 19.15

Matz Jörgensen, Lund

 

"Skånsk järnvägshistoria med stickspår till industrialismen."

Järnvägen etablerades förhållandevis sent i Sverige, men fort såg man det nya transportmedlets fördelar.

 

Skånes rika odlingsbygd, med talrika slott och gods, bidrog starkt till privatbanornas anläggande och skapade med stambanorna en av Nordeuropas järnvägstätaste regioner.

 

Nya samhällen bildades och med länk till kontinenten. Järnvägen sprängde även mentala gränser och den tidigare isolerade socknen fick influenser från fjärran orter.

 

Föredraget behandlar den skånska järnvägens historia, men med utblickar mot industrialism, arkitektur och andra perspektiv på järnvägshistoria.

 

 

Tis. 31 mars kl. 19.15

Kalle Eriksson, Båstad

 

"Gammalsvenskby i Ukraina – Otrolig historia."

Historien om hur ca ett tusen bönder på den tidigare svenska ön Dagö inför hot om livegenskap lämnar sina hem för att till fots (!) bege sig till ett område i södra delen av dåvarande Ryssland (nuvarande Ukraina). Där ute på stäppen byggde man upp den by, som med tiden skulle få namnet Gammalsvenskby.

 

Det hela är en ”otrolig” historia om lidanden och umbäranden under århundraden med kulmen under Stalinterrorn på 1930-talet och 2:a världskriget på 1940-talet. Det är också historien om hur byns invånare under alla dessa generationer sedan utvandringen 1781 har bevarat åtskilligt av sin gamla svenska kultur. T.o.m. språket!

 

Efter kaffet avslutas kvällen med årsmöte och nya programförslag.

 

 

Tis. 14 april kl. 19.15

Sten Ullerud, Malmö

 

"Baltiska utställingen."

Det är 100 år sedan Baltiska utställningen hölls i Malmö. Efter ett omfattande arbete att ta reda på fakta har ett bildspel om utställningen och samtiden satts ihop. Utställningen var en gemensam industri- och konstutställning samt ett stort nöjesfält med dans och berg & dalbana.

 

 

 

 

 

Foto: Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille, Gunnar Palmgren och Uno Pålsson

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)

 

 

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)