Höör

 

Höör Föreläsningsförening

Kontaktperson: Ordförande Alwa Wennerlund

 

Telefon: 0413-22950 eller 0705-15 33 07

 

 

Årskort/medlemsavgift: 150 kronor

 

Inträde på föreläsningarna för icke medlemmar: 50 kronor

 

Plats: Betelkyrkans samlingssal, Eriksgatan 6, Höör

 

Tid: kl 19:00

 

Föreningens bankgiro: Handelsbanken 5636-0456

 

 

Program 2015

 

 

19/1

 

Gunnel Carlsson, Arlöv

 

Ämne: Min gröna passion

 

 

16/2

 

Gunnar Ekberg, Malmö

 

Ämne: Jag har varit spion

 

 

2/3

 

Bengt Knutsson, Bjärred

 

Ämne: Svenskar och araber – en kulturkollision

 

 

23/3

 

Lars Lavesson, Lunds Universitet

 

Ämne: Tre projekt kring forskning i världsklass – MAX IV

 

 

27/4

 

Christina Claeson, Tjörnarp

 

Ämne: Kvinnan som sover i träd

 

 

Historik

 

100-årsjubileum firade föreningen 1996. Den 14 februari 1896 bildades Höörs Föreläsningsförening. Det var lagman Ludvig von Sydow, Holma säteri och en av hans notarier Wilhelm Hjelmqvist, Ekeliden som tog initiativet till detta. Man tyckte att kulturlivet i Höör behövde vitaliseras. Utöver dessa herrar bestod styrelsen av postmästare K Högberg,kronolänsman Carl Burrau och grosshandlare J Ljung.

 

Den första föreläsningen ägde rum den 15 februari 1896 och det var Wilhelm Hjelmqvists bror, Theodor Hjelmqvist som föreläste över ämnet "Skolans ord - ett kapitel ur vårt modersmålshistoria".

 

Föreläsningarna ägde rum på söndagarna och man höll till på olika platser; Betania-kyrkan, "Socitetshuset", Folkets Hus, kommunala mellanskolan, Åkersbergs landhushålls-skola, Maximteatern, Sätoftahemmet samt folkskolorna i Höör, Maglasäte och Jularp.

 

1919 stod föreningen på sin höjdpunkt. Cirka 400 personer kom till varje föreläsning för att lyssna till eliten av landets föreläsare. Dessa rekryterades från Lundauniversitetets folkbildningsorgan - Centralbyrån.

 

Föreningen grundade bl a Höörs folkbibliotek och man hade hand om bokval, utlåning och annat arbete fram till 1913, då biblioteket blev kommunalt. Man samarbetade med andra bildningsorgan och frukten av detta blev den årliga Bokens Dag, som startade 1939.

 

I början var föreläsningarna gratis, men sedan tog man ut en avgift på 25 öre som sedan höjdes till 50 öre.

 

Föreningens bärande personer under många år var Nils Ludvig Olsson och Marianne Schartau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille, Gunnar Palmgren och Uno Pålsson

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)

 

 

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)