Eslöv

 

Eslövs Föreläsningsförening,

 

Kontaktperson: Kjell Petersson,

 

Utvägen 1D, 241 31 Eslöv

 

Tel: 0413-129 58

 

E-post:

 

Hemsida: Eslövs föreläsningsförening

 

 

Program:

 

 

Allmänt

 

Entréavgift per föreläsning: 20 kr. Skolungdom har fri entré. Man kan också lösa medlemskort à 100 kr. som ger fri entré till årets tio föreläsningar.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille, Gunnar Palmgren och Uno Pålsson

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)