Billinge

 

Billinge Föreläsningsförening

Kontaktperson: Jan Sonesson.

 

Tel: 0413-544 127.

 

E-post: sonesson.jan@telia.com

 

Plats: Föreläsningarna hålles på Församlingsgården, Billinge kl. 19.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille, Gunnar Palmgren och Uno Pålsson