Åhus

Åhus Föreläsningsförening

 

Kontaktperson: Erna Arhag

 

Majorsgatan 51, 296 32 Åhus

 

Tel: 044-241 649, Mobil: 0709-403 420

 

E-post: erna.arhag@gmail.com

 

Hemsida: www.ahus-forelasning.se

 

 

Program 2015

Se vår hemsida för aktuellt program.

 

 

Plats: Samtliga föreläsningar hålles på ÅhusGården, Sigfridsvägen 5.

 

Tid: Alla föreläsningar börjar klockan 19:00

 

Avgift: Medlemsavgift: 150:-/år och avser inträdesavgift för samtliga föreläsningar under året. För övriga 50:-/föreläsning för icke medlemmar.

 

Kaffeservering till självkostnadspris.

 

 

 

 

 

Foto: Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille, Gunnar Palmgren och Uno Pålsson

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)

 

 

Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation (SFI)